اخبار افراد سرشناس

ثروتمند ترین افراد جهان

در حال حاضر 73  فرد با ثروت بالای 20 میلیارد …

افراد سرشناس
1 هفته،5 روز
184
1