سلطان محمود غزنوی

سلطان محمود غزنوی

سلطان محمود غزنوی در سال 360 ه.ق در یکی از شهرهای افغانستان به نام (غزنین ) به دنیا آمد و 61 سال عمر کرد .

یکی از لقب های او (غازی ) است که به خاطر زادگاهش به این نام ملقب شد .

سلطان محمود به لحاظ مذهبی حنفی متعصبی بود که به شدت اسماعیلیان و شیعیان را قتل عام می کرد .او مردی حریص و ثروت طلب بود و برای به دست آوردن  ثروت کشورگشایی می کرد .او لشکر کشی های متعددی به هندوستان داشت و به غارت معابد و بت خانه ها می پرداخت و به یکی از شهرهای معروف در کناره غربی هند به نام ( سومنات ) حمله کرد و معبد عظیم آن شهر را ویران کرد.

بت خانه سومنات

معبد سومنات

در شهر سومنات در گجرات هندوستان ,بت پرستان معبد بسیار شکوهمندی ساخته بودند که به معبد سومنات شهرت داشت , سلطان محمود غزنوی در سال 416 ه.ق با فتح سومنات این بت خانه را خراب کرد. 

بت پرستان برای فریب و جلب نظر مردم سقف بت خانه و چهار دیوار آن را با سنگ های مغناطیسی و با اصول موازنه طوری ساخته بودند که یکی از بت ها بدون اینکه به جایی متصل باشد در هوا  به شکل ایستاده معلق بود . سلطان محمود وقتی آن را دید متعجب شد و تصور کرد که این یکی از عجایب است و موجب گمراهی مردم می شود . از دانشمندان زمان خواست تا راز آن را کشف کنند . حکما متوجه شدند که این بت خانه با سنگ های مغناطیسی ساخته شده است و میزان ها بطور دقیق تنظیم شده اند که بر اثر جذب آن سنگ ها بطور مساوی ,آن بت در هوا ایستاده است . شاه دستور داد یکی از دیوارها را خراب کردند در نتیجه موازنه بر هم ریخت و بت بر زمین افتاد .

مجسمه بودا 

سلطان محمود در طی 24 سال چندین بار به قسمت های مختلف هندوستان به بهانه جهاد با کفار لشکرکشی کرد اما هدف اصلی او غارت ثروت هندوستان بود .

سلطان محمود به شاعران توجه ویژه ای داشت و مجالس شعری ترتیب می داد که چهارصد شاعر در دربار او آمد و شد داشتند . 

او در سال 420 به ری رفت و گنجینه های ارزشمند این شهر را تصاحب کرد و کتاب خانه بزرگ مجدالدوله را با این بهانه که کتاب های گمراه کننده در زمینه نجوم و حکمت هستند به آتش کشید . سلطان محمود بر اثر بیماری سل در سن 61 سالگی از دنیا رفت.