طرح جدید سهمیه بندی بنزین

طرح جدید سهمیه بندی بنزین

طرح  جدیدی از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه شده مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به همه شهروندان تعلق بگیرد چه کسانی که دارای خودرو هستند و چه کسانی که از آن بهره مند نیستند .

در این طرح هر شهروند0/7 لیتر بنزین را بصورت روزانه دریافت می کند که میتواند آن را بفروشد , یعنی سهمیه بنزین منحصر به پلاک خودروها نمی شود بلکه هرکد ملی می تواند سهمی از بنزین داشته باشد و با خرید و فروش آن در بازار ,میل به کاهش مصرف سوخت بالا برود و از طرفی عدالت در میان تمام اقشار که فاقد خودرو هستند اجرا شود .


یک چنین طرحی در دهه 80 توسط یکی از اقثصاددانان کشور مطرح شد اما به مرحله اجرا نرسید و دولت وقت این سهمیه را صرفا به دارندگان خودرو و موتور سیکلت تخصیص داد و قیمت بنزین آزاد چها برابر بنزین سهمیه ای شد .


استفاده از کارت سوخت تا مدتی باعث کاهش مصرف شد اما مردم خود را با وضع جدید منطبق کرده و دوباره با افزایش مصرف مواجه شدیم . 

دولت یازدهم برای نزدیک کردن این سوخت به قیمت جهانی و ممانعت از قاچاق , آن  را اجرا نکرد تا یک سال پیش که کارت سوخت به زندگی روزانه مردم بازگشت و بنزین آزاد 3 هزار تومان شد .

شوک ناشی از غیرمنتظره بودن این طرح باعث اعتراض مردم شد . با گذشت یکسال و نگاه جدید به این طرح, به نظر می رسد سهمیه بندی و افزایش قیمت آزاد برای کاهش مصرف بصورت موقت موثر خواهد بود اما مردم به قیمت های جدید عادت می کنند و مصرف به تدریج به حالت قبل باز می گردد .


(( بنزین کوپنی )) یا طرح جدید مجلس ,اگر تصویب شود نه تنها قشرهای محروم از بنزین ملی بهره مند می شوند بلکه بستر مناسبی برای خرید و فروش بنزین فراهم خواهد شد